Anasayfa Danışmanlık Hizmetlerimiz

Haberler & Formlar

Destek Programları

Danışmanlık Hizmetlerimiz
Proje Hazırlama Danışmanlık Hizmeti PDF Yazdır e-Posta

Projelendirme süreci

 • Proje konusunun destek programına uygunluğunun araştırılması
 • Proje kapsamının destek programının amaçlarına uygun şekilde belirlenmesi
 • Proje iş planının destek programının kurallarına uygun şekilde hazırlanması
 • Proje bütçesinin destek programı tarafından buy valium overnight uygun görülen harcamalara uygun şekilde oluşturulması
 • Proje çıktısı ürünün ticarileştirilmesi/pazarlaması ile ilgili destek programının hedefleri ile paralel planlama

Proje başvuru süreci

 • Proje başvuru formunun destek programının kurallarına uygun şekilde doldurulması
 • Başvuru dosyasının destek programı tarafından talep edilen şekilde ekleriyle birlikte eksiksiz hazırlanması
 • Başvurunun yapılması ve takibi

Değerlendirme süreci

 • Değerlendirme sürecinin takibi
 • Değerlendirme sonucunda destekleyici tarafından talep edilen değişikliklerin (varsa) yapılarak projenin revizyonu

Danışmanlık Talep Formu
 
Proje Yürütme Danışmanlık Hizmeti PDF Yazdır e-Posta
 • Projenin proje planına ve bütçesine uygun yürütülmesinin takibi
 • Destek programının kurallarına uygun şekilde dönemsel teknik raporlama
 • Destek programının kurallarına uygun şekilde dönemsel mali raporlama
 • Dönemsel raporların destekleyici tarafından incelenmesinin takibi
 • Destek programının uygulayıcısı tarafından talep edilen bilgilendirme ve açıklamaların yapılması ve gerekli müzakerelerin yürütülmesi
 • Hakem ziyaretleri öncesi hazırlık
 • Proje sonuç raporunun hazırlaması

Danışmanlık Talep Formu
 


Anket

Şirketlerin Ar-Ge yapmasının önündeki en önemli engel nedir?
 

Duyuru Listesi

Destekler hakkında son gelişmelerden haberdar olmak için duyuru listemize kayıt olabilirsiniz.

Field not valid (required or bad value)